PL   EN
Festiwal
Aktualności
Festiwal 2012
Festiwal 2011
Wolontariat
Program
Bilety
Wydarzenia biletowane
Wydarzenia niebiletowane
Gdzie kupić
Informacje
Miejsca wydarzeń
Dla mediów
Regulaminy
Kontakt
Partnerzy
Zespół

Agnieszka Kalinowska

Agnieszka Kalinowska

„Wrogościnność. Podejmowanie obcych” / wernisaż wystawy


Termin: 17.09.2010
Miejsce wydarzenia: Muzeum Sztuki
Godz.: 18:00 - 19:30
Wydarzenie niebiletowane


artyści:

Monica Bonvicini, Gast Bouschet & Nadine Hilbert, Alexandra Croitoru, Jens Haaning, Agnieszka Kalinowska, Kolektyw Minaret, Adrian Paci, Joanna Rajkowska, Doris Salcedo, Société Réaliste, Krzysztof Wodiczko

kuratorzy wystawy:
Jarosław Lubiak, Kamil Kuskowski

Współorganizowany z Muzeum Sztuki w Łodzi międzynarodowy projekt, w którym artyści, wykorzystując instalacje, wideo, rzeźbę, akcje, interwencje i działania internetowe, podejmują kwestię sytuacji imigrantów oraz – szerzej – obcości i relacji do niej. To obcość właśnie zdaje się czynić z migracji – obecnie przecież kluczowego czynnika transformacji życia – jeden z najbardziej istotnych i trudnych problemów, z jakimi borykają się współczesne społeczeństwa.
Tytułowa ‘wrogościnność’ jest pojęciem utworzonym przez Jacques’a Derridę, dla ukazania, jak ściśle gościnność jest połączona z wrogością. Z powodu tego powiązania łatwo zaczyna się gości traktować jak wrogów. Termin zdaje się być szczególnie pomocny dla opisania ogólnej sytuacji imigrantów, niezależnie od tego, czy ich pobyt jest legalny, czy nie. Zwykle udzielana im gościna podszyta jest z trudem skrywaną wrogością, a jeśli nawet nie, to towarzyszy jej nieufność. Projekt stanowi próbę rozpoznania sytuacji imigrantów w społeczności, u której goszczą. Ukazuje mechanizmy i niuanse wrogościnności, z jakimi się spotykają. Jest też szansą wprowadzenia imigrantów w sferę kultury, uczynienia ich widzialnymi. Mimo że migracja jest jednym z najsilniejszych czynników transformacji społeczeństw, znajduje stosunkowo nikłe odzwierciedlenie w kulturze. Uzyskanie przez imigrantów prawa do obecności w kulturze gospodarzy może stanowić wstęp do uwolnienia gościnności od wrogości.
Odsetek imigrantów w polskim społeczeństwie nie jest zbyt duży. A mimo to zdarzają się wobec nich przypadki przemocy czy nietolerancji. Taki między innymi jest powód, dla którego niewielu przybyszy z zagranicy chce korzystać z polskiej gościnności. Wystawa nie rozwiąże oczywiście tych problemów, jej celem jest raczej skierowanie publicznej uwagi na stale pomijany temat.
Doświadczenie imigrantów przebywających w Polsce, kraju, który sam wysyłał i wciąż wysyła wielu emigrantów, współkształtuje w istotny sposób zbiorową świadomość i wyobraźnię Polaków; może to dla nich stanowić podstawę
dla bardziej otwartej postawy wobec imigrantów. Autorzy projektu chcą zaktualizować ten potencjał.
Łódź, ze względu na swoje tradycje, wydaje się być odpowiednim miejscem dla realizacji projektu. Znaczący udział w powstaniu miasta miała w XIX wieku imigracja niemiecka i żydowska, a i w nowszej historii, głównie z racji działalności Studium Nauki Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź była pierwszym miastem w Polsce udzielającym gościny zagranicznym studentom.
Do realizacji projektu – który będzie stawiał pytanie o nasz (Polaków, Europejczyków) stosunek do obcych – zaproszeni zostali wiodący artyści polscy i zagraniczni, których dzieła w znaczący sposób podejmują kwestie sytuacji obcych w otoczeniu, w którym goszczą.


Wystawę będzie można oglądać do 17.10.2010 w godzinach otwarcia muzeum.
Po wernisażu wstęp: 4 PLN / 6 PLN. Dla obcokrajowców wstęp bezpłatny.Tagi: Łódź Czterech Kultur, Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej, Muzeum Sztuki w Łodzi, Wrogościnność
program