PL   EN
Festiwal
Aktualności
Festiwal 2012
Festiwal 2011
Wolontariat
Program
Bilety
Wydarzenia biletowane
Wydarzenia niebiletowane
Gdzie kupić
Informacje
Miejsca wydarzeń
Dla mediów
Regulaminy
Kontakt
Partnerzy
Zespół

Wszyscy Święci z Ławry Pieczerskiej

Wszyscy Święci z Ławry Pieczerskiej

„Tajemnica ikony” / warsztaty pisania ikon dla młodzieży i dorosłych (cz. I)


Termin: 16.09.2010
Miejsce wydarzenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Miasta
Godz.: 16:30 - 18:30
Wydarzenie niebiletowane

 

Autor i prowadzący: Jan Pawlicki

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona
Zapisy: ikony@4kultury.pl

Według tradycji autorem pierwszej ikony był Łukasz Ewangelista. Ikona (gr. eikōn ‘obraz’) to obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyńskiej. Jest charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Spopularyzowane, zwłaszcza przez autorów rosyjskich i polskich, jest określenie ‘pisanie ikon’: ma ono podkreślać sakralny charakter ikony. Oznacza proces jej powstawania. Określenie to jest wynikiem tłumaczenia z greckiego, ponieważ słowo γράφω (podobnie jak ros. писать) oznacza zarówno ‘pisać’, jak i ‘malować’ (stąd też ros. ‘ikonopisiec’ – od greckiego ‘ikonographos’). Dla autora warsztatów najważniejsze jest odkrycie przed ich uczestnikami tajemnicy ikony, która ujawnia się w niebywałej energii tych obrazów – dlatego przykuwają one uwagę każdego, nawet niewierzącego, odbiorcy. Powstanie ikony jest bardziej sprawą ducha i języka malarskiego niż techniki. Warsztaty wzbogacone będą ilustrowanym wykładem o historii ikony i tajemnicach języka malarskiego.

 
Jan Pawlicki - ur. 1959 roku w Krakowie, absolwent wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Teoretyk ikony, architekt, konserwator,  poeta. Autor szeregu artykułów z zakresu teologii ikony w katalogach wystawowych i prasie specjalistycznej w Polsce i na Ukrainie. Tłumacz poezji rosyjskiej i ukraińskiej na język polski. Szef projektu rekonstrukcji srebrnych Carskich Wrót głównego ikonostasu soboru Sofijskiego w Kijowie, autor projektu i realizacji odnowy cerkwii Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce. 


Tagi: ikony, tajemnica ikony, warsztaty, warsztaty pisania ikon
program